SALSA & BACHATA – INTERMEDIO

con Jairo Hugarte & Daniela Mariani

SALSA & BACHATA – INTERMEDIO

 • Intermedio

Event Hours(4)

 • Lunedì

  20.00 - 21.00

  con Jairo Ugarte & Daniela Mariani

 • Mercoledì

  19.00 - 20.00

  con Jairo Ugarte & Daniela Mariani

 • Venerdì

  19.00 - 20.00

  con Jairo Ugarte & Daniela Mariani

 • Sabato

  16.00 - 17.00

  con Jairo Ugarte & Daniela Mariani